Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #59

25 czerwca 1908 r. – urodził się Willard Van Orman Quine, amerykański filozof i logik, zwolennik znaturalizowania epistemologii (uprawiania jej w duchu nauk szczegółowych). Jego atak na tradycyjne rozróżnienie sądów analitycznych (w których znaczenie orzecznika zawiera się w znaczeniu podmiotu, jak np. „Wszyscy bracia są mężczyznami”) i syntetycznych (w którym brak takiej relacji między pojęciami, przez co sąd daje nową wiedzę) wywarł znaczący wpływ na współczesną filozofię języka. W teorii wiedzy opowiadał się za holistyczną teorią weryfikacji, zgodnie z którą całość naszej wiedzy jest jak sieć stykająca się na obrzeżach z doświadczeniem, a każdy jej punkt łączy się z innymi za pośrednictwem układu zależności.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiew­cz

Ilus­trac­ja: Mal­wina Adaszek

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy