Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #180

John Stuart Mill
W lipcu 1865 r. – John Stuart Mill, angielski filozof, logik i ekonomista został członkiem Izby Gmin brytyjskiego parlamentu; w tym samym roku został również nominowany na rektora Uniwersytetu St. Andrews. W poglądach społeczno-politycznych był zwolennikiem liberalizmu. Jako empirysta starał się skonstruować system empirycznej wiedzy, mający zastosowanie zarówno do nauki, jak i kwestii moralnych i społecznych. Zawarte w jego głównym dziele z zakresu logiki System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej tezy dały początek metodologii odkrywania praw przyczynowych. (M.R-S.)

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (27)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: Patrycja Waleszczak

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować