Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #180

John Stuart Mill
W lipcu 1865 r. – John Stuart Mill, angielski filozof, logik i ekonomista został członkiem Izby Gmin brytyjskiego parlamentu; w tym samym roku został również nominowany na rektora Uniwersytetu St. Andrews. W poglądach społeczno-politycznych był zwolennikiem liberalizmu. Jako empirysta starał się skonstruować system empirycznej wiedzy, mający zastosowanie zarówno do nauki, jak i kwestii moralnych i społecznych. Zawarte w jego głównym dziele z zakresu logiki System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej tezy dały początek metodologii odkrywania praw przyczynowych. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy