Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #238

20 lipca 1945 r. – w Wilnie zmarł Piotr Marian Massonius. Filozofię zgłębiał aż na czterech uniwersytetach (w Lipsku, Pradze, Monachium i w Warszawie), by ostatecznie swą pracę doktorską obronić w Lipsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Nauczał również młode pokolenia myślicieli w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim na Górze Bouffałowej. W gronie jego podopiecznych znalazł się wówczas Czesław Miłosz. Massonius był nie tylko filozofem, ale również wybitnym psychologiem i pedagogiem, uhonorowanym w 1932 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „zasługi na polu pracy narodowej i oświatowej oraz w dziedzinie nauki”. [A.F.-J.]

Całe kalen­da­rium za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 4 (34)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org,

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy