Aktualności Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia Wydarzenia

Locke na rozdrożu: Religia i problem spójności filozofii Locke’a (ONLINE). Seminarium prof. Adama Grzelińskiego

seminarium
23 kwietnia 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Gościem Instytutu Filozofii UJ będzie znawca nowożytnej filozofii brytyjskiej prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), który przedstawi problemy związane z Locke’owską filozofią religii.

Dotychczas badacze skupiali się głównie na dwóch aspektach myśli Johna Locke’a: jego programie epistemologicznym, który stał się początkiem brytyjskiego oświeceniowego empiryzmu, oraz na jego filozofii politycznej, głoszonej pod hasłem liberalizmu. Pod koniec XX wieku jednak pojawiły się głosy, że potrzebna jest bardziej wyczerpująca analiza myśli brytyjskiego filozofa oraz zastosowanie nowych „kluczy interpretacyjnych” do jego filozofii.

Jedną z nowych perspektyw badawczych oferuje Locke’owska filozofia religii. Chociaż Locke przedstawił swoje poglądy w wielu tekstach (na przykład w licznych rozdziałach Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego czy The Reasonableness of Christianity), zrekonstruowanie jego poglądów na religię nie jest łatwe. Dokonana przez Locke’a racjonalistyczna interpretacja dogmatów chrześcijańskich stanowi zarówno ich obronę, jak i ataki na ortodoksję kalwińską oraz na wcześniejsze – zdaniem Locke’a nieudane – próby racjonalizacji religii, takie jak ta, którą podjął Edward Herbert w De Veritate. Z drugiej strony, jako prawowierny chrześcijanin, Locke uznałby późniejsze próby radykalizacji swoich własnych poglądów, dokonywane przez Shaftesbury’ego, Matthew Tindala czy Anthony’ego Collinsa, a zatem młodych myślicieli należących do kolejnego pokolenia filozofów, za drogę prowadzącą prosto do ateizmu. Filozofia religii Locke’a sytuuje się na przecięciu różnych intelektualnych dróg i przez to podziela los całej filozofii tego myśliciela.

Jak się zapisać?

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 23 kwietnia 2020, godz. 16:00–18:00, i będzie się składać z części wykładowej oraz dyskusji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony www projektu (przejście do strony rejestracji po kliknięciu w „Event Details”) lub na adres organizatorów: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl.

Oprac. Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”

Organizatorzy:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki

: Online – Microsoft Teams
23 kwietnia 2020, 16:00–18:00 Strona internetowa organizatorów
Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy