Aktualności Aktualności akademickie Konferencje

Konferencja “Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu”

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zaprasza do udziału w konferencji Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu oraz publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie Etyka lub Eryda. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 14 i 15 kwietnia 2023 roku.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problematyką konfliktu, jego źródeł, dynamiki i skutków. Interesuje nas w szczególności moment lub proces przejścia od spotkania do konfliktu, mówiąc inaczej – racje, dla których spotkanie przeobraża się we wrogość, manifestuje się szowinizmem, rasizmem, kolonializmem i innymi formami zarówno symbolicznego, jaki i fizycznego unicestwienia spotkanego jako wroga, obcego, innego. Z całą pewnością jest to zagadnienie, którego nie sposób oderwać od żadnej sfery życia społecznego, i które podlega próbom analizy z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Dlatego zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, proponując w punkcie wyjścia następujące problemy, jako pretekst
do wspólnych obrad:

 • emancypacyjny wymiar spotkania z innym/obcym – rasa, płeć, gatunek
 • alternatywne figury podmiotu: dziecko, kobieta, zwierzę
 • kolonizacja – spotkanie czy wojna z obcym?
 • płciowy i cielesny wymiar podmiotu jako podłoże konfliktu
 • feminizm a walka płci w perspektywie ponowoczesnej
 • kulturowe i literackie konceptualizacje przestrzeni spotkań i konfliktów
 • dyskursywizowanie konfliktu – historiografia a memory studies
 • dynamika konfliktu społecznego
 • ontologia, estetyka i etyka wojny
 • natura więzi społecznych w obliczu wojny
 • tożsamość jako przyczyna i skutek konfliktów społecznych
 • konflikt jako narzędzie polityki
 • psychologia konfliktu
 • specyfika medialnego pola bitwy
 • moralna logika konfliktów społecznych
 • społeczne i polityczne funkcje wroga
 • homo oeconomicus a konflikt zbrojny
 • ekonomika wojenna a kryzys humanitarny
 • ekonomiczne pole współpracy, rywalizacji i konfliktu
 • konkurencja ekonomiczna jako zarzewie kryzysu klimatycznego
 • czy wojna może być sprawiedliwa?
 • walka o uznanie a przynależność etniczna, rasowa, klasowa

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 III 2023 r., szczegółowe informacje dt. zgłoszeń na konferencję znajdują się na stronie: http://eryda.eu/od_spotkania_do_wojny

Zapraszamy także na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/218646953966876/


Rada programowa:

Prof. dr hab. Paweł Łuków
Prof. dr hab. Marcin Poręba
Prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Prof. AszWoj dr hab. Ilona Urych
Dr hab. Jacek Dobrowolski
Dr Dorota Domalewska
Dr Bartosz Działoszyński
Dr Magdalena Gawin
Dr Marcin Mazurek

Komitet Organizacyjny:

Mgr Karolina Zakrzewska (przewodnicząca)
Lic. Weronika Bednarek-Stücker
Mgr Tomasz Hołda
Mgr Andrzej Lewicki


Źródło: Oficjalna strona Wydziału Filozoficznego UW

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy