Filozofia w szkole Ogłoszenia

Odwołanie finału XXXII Olimpiady Filozoficznej

Olimpiada Filozoficzna
Drodzy Czytelnicy, jako patroni XXXII edycji Olimpiady Filozoficznej, z przykrością informujemy, że finał tegorocznej Olimpiady zostaje odwołany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Zapisz się do naszego newslettera

Wszyscy uczest­ni­cy XXXII OF, którzy zostaną zak­wal­i­fikowani do finału, otrzy­ma­ją tytuł final­isty OF. Również Między­nar­o­dowa Olimpia­da Filo­zoficz­na została w tym roku odwołana.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie inter­ne­towej Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego.

Zdję­cie: pixabay.com

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, obec­nie ponown­ie jak w śred­niowieczu i baroku, zło­tym wieku siedem­nastym, w cza­sach dżumy, epi­demii, czarnej ospy, wojen, krolu­ja nam artes morien­di, teolo­gia, apokalip­sa…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy