Tag - Diotyma

Fragment z klasyka

Platon: Drabina Diotymy

Wśród mów wygłoszonych w Uczcie największą sławę zyskały dwie: komediopisarza Arystofanesa oraz Sokratesa. Ten drugi relacjonuje jedynie słowa tajemniczej kapłanki Diotymy, która przedstawia miłość jako drogę stopniowego wznoszenia się od piękna zmysłowego do piękna ponadzmysłowego, czyli...

Czytaj więcej