Tag - podmiotowość

Aktualności Aktualności akademickie

Debata filozoficzna pt. W labiryntach fenomenologii (sztuki) – wokół monografii Moniki Murawskiej Fenomenologia i jej cień. Zwrot estetyczny w postfenomenologii francuskiej

Związki fenomenologii i sztuki sięgają rozważań Edmunda Husserla. Niemniej jednak, to fenomenologia francuska i jej heretycka, by posłużyć się sformułowaniem Paula Ricoeura, recepcja fenomenologii ujawniła wagę i znaczenie tych związków wprost, prowadząc być może do potwierdzenia tezy...

Czytaj więcej

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy