Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Wesprzyj nasz projekt na PolakPotrafi i odbierz nagrodę

Drodzy Miłośnicy Mądrości, nasza akcja na PolakPotrafi trwa. A dziś prezentujemy Wam ikonografikę nagród, jakie przygotowaliśmy za wsparcie projektu książki „Filozofuj z dziećmi". Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą”. Więcej o projekcie na PolakPotrafi.

Zapisz się do naszego newslettera

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Jak rozwi­jać ROZUM? Od tego zaczy­nać moż­na w pro­ce­sie tworzenia warunk­ów dla filo­zo­fowa­nia przez uczniów. A co to znaczy ROZUM? Oto przykład nr 1: dlaczego TEMIDA ma zasłonięte oczy? Odpowiedz może być taka: za Immanuelem Kan­tem” …kry­teri­um obra­zowe hamu­je rozwój wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych…”
    Oto przykład 2: a co to są umiejęt­noś­ci umysłowe? To są cztery możli­woś­ci pod­miotowe ucz­nia: MYŚLENIE , POZNANIE, WOLA i SĄDZENIE o jego wyb­o­rach! To są te cztery wyższe umiejęt­noś­ci umysłowe, które należy rozwi­jać za pomocą specy­ficznej metody­ki którą sto­su­je nauczy­ciel. To pyta­nia jego o znacze­nie każdego ze słów ( to seman­ty­ka ling­wisty­cz­na, która jest pod­miotowym rozu­mie­niem znaczenia tego słowa…i tu zaczy­na się wieloznaczność…każdego ze słów…) Jak rozwiązy­wać metody­cznie prob­le­my wieloz­nacznego rozu­mienia przez każdego z uczniów po swo­je­mu słowa? To już jest początek myśle­nia abstrak­cyjnego, bez obra­zowego kry­teri­um które jest specy­fiką w klasach naucza­nia początkowego. ..

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy