Ankiety

Wyniki sondażu na temat uchodźców i multikulturalizmu

Większość uczestników sondażu uważa, że państwa europejskie mają obowiązek przyjmowania uchodźców oraz że multikulturalizm jest bardziej szansą niż zagrożeniem. Zachęcamy do komentowania wyników i odpowiedzi.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto peł­ne wyni­ki ankie­ty:

ankieta-o-uchodzcach1-wynik

Czy sztucz­na inte­li­gen­cja osią­gnie poziom samo­świa­do­mo­ści?

  • Tak (52%, 68 Votes)
  • Nie (48%, 63 Votes)

Total Voters: 131

Loading ... Loading …

ankieta-o-uchodzcach2-wynik

Czy zwie­rzę­tom moż­na przy­pi­sać umysł racjo­nal­ny?

  • Tak (62%, 80 Votes)
  • Nie (38%, 50 Votes)

Total Voters: 130

Loading ... Loading …

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy