Aktualności akademickie Konkursy Nagrody i wyróżnienia Patronaty

Znamy tytuły 5. najlepszych książek humanistycznych w Polsce! – VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. To już VII edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 13 marca 2022 r.

Etyka niezależna, filozofia mistyki, dobra rozmowa i inne…

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych dokonała wyboru pięciu książek na posiedzeniu 10 stycznia br. Członkowie Kapituły orzekli, że w finale VII edycji znalazły się następujące pozycje:

 • Stefan Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego, (zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),
 • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”. T. 1., „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydział Teologiczny UAM),
 • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe UAM),
 • praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego”, wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN).

Każdego roku Jury wskazuje 5 najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

Na VII Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych.


Kapituła Nagrody, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac, dokona wyboru laureata VII edycji. Wręczenie nagrody nastąpi 13 marca 2022 r. w Łodzi, podczas uroczystej gali. 

Humaniści identyfikujący i opisujący różnorodną problematykę, pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie (…) Stawiamy na odkrywanie, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji.” 

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało w środowisku polskich naukowców dużą renomę. Konkurs umożliwia pokazanie szerszej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w Polsce.

Kapitułę Nagrody tworzą: https://www.uni.lodz.pl/nagroda-im-t-kotarbinskiego/kapitula

Zwycięskimi dziełami z zakresu nauk humanistycznych w VI minionych edycjach konkursu są:

 • Jana Strelaua (Uniwersytet Humanistycznospołeczny — SWPS Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,
 • Ewy Kołodziejczyk (Polska Akademia Nauk) Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,
 • Doroty Sajewskiej (Uniwersytet Warszawski) Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
 • Andrzeja Friszke (Polska Akademia Nauk) Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSSKOR” 1981–1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,
 • Grzegorza Ziółkowskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Jerzego Zajadły (Uniwersytet Gdański) Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.

Jest nim Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego — wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządny człowiek.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/traktat-o-dobrej-robocie/

Aktualne informacje o konkursie znajdują się na stronie nagrody: https://www.uni.lodz.pl/nagroda-im-t-kotarbinskiego oraz na FB nagrody: https://www.facebook.com/nagrodatk


Organizator: Uniwersytet Łódzki

Patroni medialni: „Filozofuj!”, Radio Nowy Świat, Kalejdoskop Kultury, Forum Akademickie

Autor grafiki: H. Swaczyna,

Autor zdjęcia: M. Andrzejewski,

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy