Audycje Historia filozofii nowożytnej

Audycja o Sørenie Kierkegaardzie w Radiowej Dwójce

Twórczość Sørena Kierkegaarda była tematem audycji „Inny stan skupienia” w Radiowej Dwójce. Prowadził ją Michał Nowak, a gośćmi byli: Bronisław Świderski, dr Maciej Sosnowski, prof. Antoni Szwed – badacze myśli duńskiego filozofa, poety i teologa. 

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji. Aby przejść do stro­ny audy­cji, klik­nij > tutaj.


Źró­dło fot.: en.wikipedia.org, dome­na publiczna


 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy