Archive - 15 marca 2019

Dowcip filozoficzny

Amfibolie

Pacjen­ci z ura­za­mi po wizy­cie w porad­ni chi­rur­gicz­nej są przyj­mo­wa­ni poza kolej­no­ścią (napis przed pra­cow­nią RTG...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy