Konkursy Olimpiada Filozoficzna Patronaty

29. Olimpiada Filozoficzna – ku finałowi!

Etap okręgowy tegorocznej Olimpiady Filozoficznej już dawno za nami. Co teraz „w trawie piszczy”? Sprawdź i bądź na bieżąco.

Przed nami etap finałowy – zawody centralne. Odbędą się one w sobotę 22 kwietnia br. W tym szczególnym dniu spośród wszystkich uczestników wyłoniony zostanie zwycięzca ogólnopolskiej Olimpiady. Po raz drugi patronem medialnym Olimpiady Filozoficznej jest magazyn „Filozofuj!”. O etapie okręgowym 29. OF pisaliśmy tutaj.

Oto link do Przewodnika po Olimpiadzie Filozoficznej, który zawiera między innymi praktyczne informacje, pozwalające przygotować się do 3. etapu Olimpiady.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne podało listę osób rekomendowanych do zawodów centralnych 29. OF z okręgu warszawskiego. Pobierz.

Oto zasady kwalifikacji:

Zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy.

Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady do końca marca. Poinformujemy Was o tym!

Przybliżamy kryteria oceny w 3. etapie Olimpiady:

Zawody centralne składają się z dwóch części egzaminy ustnego.

Pierwszą z nich jest rozmowa dotycząca pracy etapu szkolnego z członkami komisji. Punktacja wygląda następująco:

  1. przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0–5 pkt),
  2. przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0–15 pkt),
  3. zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0–15 pkt),
  4. obrona własnego stanowiska wobec pytań członków komisji (0–25 pkt).

Łącznie za tę część uzyskać można do 60 punktów.

Część druga polega na analizie krótkiego fragmentu tekstu źródłowego. Oto kryteria oceny:

  1. rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0–6 pkt),
  2. rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0–6 pkt),
  3. powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0–8 pkt),
  4. odniesienie(porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0–10 pkt),
  5. wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy problemów otaczającej rzeczywistości (0–10 pkt).

Za tę część uzyskać można do 40 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w zawodach centralnych wynosi 100 punktów.

Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patron medialny 29. Olimpiady Filozoficznej, życzy wszystkim finalistom dalszych sukcesów na szczeblu centralnym!

 

Opracowała: Kamila Dylewska


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patronem medialnym Olimpiady Filozoficznej jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.