Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Aktywne poszukiwanie – Filozofia na Akademii Ignatianum w Krakowie

Studiować filozofię można na dwa sposoby. Można chłonąć wiedzę od wykładowców, zapamiętywać ją i odtwarzać. Można też uczyć się od innych samodzielnie zgłębiać filozoficzne problemy. Inspirowani dziedzictwem i współczesną praktyką edukacji jezuickiej, stawiamy na ten drugi model. Przyjął on konkretny kształt w naszym nowym programie studiów, który będzie obowiązywał w Instytucie Filozofii od roku akademickiego 2019/2020

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2019 nr 3 (27), s. 50.


> artykuł sponsorowany

Nasze studia to zaproszenie do wspólnego odkrywania filozofii. Korzystając z interaktywnych i aktywizującym metod dydaktycznych chcemy, aby każdy student zaangażował się, także egzystencjalnie, w roztrząsanie i rozumienie problemów filozoficznych, które poznaje wprost ze źródeł: tekstów napisanych przez wybitnych myślicieli. Nawiązujemy do tradycji Sokratesa, który wszak niczego nie wykładał, lecz prowokował innych do samodzielnego myślenia i towarzyszył im w procesie rozpoznawania prawdy w ich samych. Inspirujemy się również stylem filozofowania Akwianty – poszukiwania rozwiązań poprzez dyskusję przeciwstawnych stanowisk. Czerpiemy w końcu z tradycji szkolnictwa jezuickiego, którego najważniejszymi cechami było zachęcanie do twórczego myślenia, doskonalenie metod dydaktycznych oraz towarzyszenie studentowi w odkrywaniu i kształtowaniu jego osobistego potencjału intelektualnego.

Korzystając z własnych doświadczeń, proponujemy nowoczesne wykorzystanie tych tradycji i inspiracji na różnych poziomach filozoficznego kształcenia: organizacji studiów na obydwu stopniach, oferowanych form zajęć, sposobów ich prowadzenia oraz przekazywanych treści. Wykorzystujemy sprawdzone interaktywne metody przekazywania wiedzy, akcentujemy rozwój intelektualnych umiejętności i poszukiwanych współcześnie kompetencji społecznych. W trakcie studiów stawiamy na praktykę argumentacji w mowie i piśmie, czytanie tekstów źródłowych i ich dyskusję, udział w debatach oraz w zespołach badawczych, indywidualizację i personalizację rozwoju studenta, a także partnerskie relacje z wykładowcami.

Obok solidnego wprowadzenia w podstawy filozofii, w nowym programie studiów na pierwszym stopniu oferujemy dwie ścieżki intelektualnego rozwoju:

  • ETYKA COACHING – to ścieżka praktyczna: łączy wymogi współczesnego rynku pracy oraz krytycznej refleksji nad rzeczywistością. Student bierze udział w zajęciach dotyczących etycznej analizy współczesnych problemów etycznych oraz nabywa umiejętności w trakcie zajęć z certyfikowanymi coachami.
  • FILOZOFIA, CHRZEŚCIJAŃSTWO i KULTURA WSPÓŁCZESNA – ta ścieżka jest bliższa tradycyjnemu programowi studiów filozoficznych. Staramy się w jej ramach pokazać i zrozumieć wielowymiarowe oddziaływanie filozofii, religii i kultury, szczególnie w kontekście aktualnych trendów i wydarzeń.

Na drugim stopniu w nowym programie studiów zadbaliśmy o intensywne wprowadzenie w doświadczenie pracy badawczej w filozofii, która włącza się w interdyscyplinarny dialog z innymi dyscyplinami. Również na tym stopniu student ma do wyboru dwie ścieżki rozwoju:

  • ETYKACOACHING – to oferta dla tych, którzy już zdobyli odpowiednio szeroką i ugruntowaną wiedzę etyczną, a także podstawy teorii i praktyki prowadzenia coachingu.
  • FILOZOFIA KLASYCZNAWSPÓŁCZESNA – ta ścieżka pozwala studentowi na swobodny wybór z kilkunastu przedmiotów opcjonalnych, specjalistycznych kursów podejmujących badania aktualnie prowadzone przez pracowników Instytutu.

Dane teleadresowe

ul. Kopernika 26, 31–501 Kraków
12 39 99 520; 12 39 99 514
filozofia@ignatianum.edu.pl

ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii2
fb.com/akademiaignatianum

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Przybyłem, poznałem, ukończyłem – b. polecam filozofowanie na jezuickiej Ignatianum (podpisuję się pod tymi trzema charakterystykami: prowokowanie pytaniami jak Sokrates, dyskutowanie jak Tomasz i jezuicki indywidualizm wobec studenta).

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy