Opinie

Aldona Pobojewska: „Filozofuj!” wypełnia lukę na krajowym rynku wydawniczym

Prezentujemy trzecią z odpowiedzi ankietowych na temat znaczenia „Filozofuj!” dla popularyzowania filozofii w Polsce. Cykl publikujemy z okazji ukazania się 50. numeru naszego magazynu.

Jakie znaczenie ma Pani zdaniem magazyn „Filozofuj!” dla popularyzowania filozofii w Polsce?

Z okazji wydania pięćdziesiątego numeru czasopisma  „Filozofuj!” serdecznie gratuluję jego Pomysłodawcom i  Redakcji. Ich atrakcyjny pod względem estetycznym oraz merytorycznym i przystępny językowo periodyk wypełnia lukę na krajowym rynku wydawniczym. Popularyzuje filozofię na szeroką skalę: czytają go młodzi i starzy. Jest to niezwykle ważne w polskich warunkach, gdyż nasze społeczeństwo dysponuje niską świadomością filozoficzną, a można nawet powiedzieć, że ma niechętny, a często wrogi stosunek do filozofii. Jest to efekt ideologicznego jej nauczania i indoktrynacji w minionym czasie realnego socjalizmu,  później wieloletniego  zaniechania jej nauczania w szkole, a obecnie postępującą jej redukcją w programach studiów wyższych. Wiele roczników ukończyło i kończy studia nie stykając się na żadnym etapie swojej edukacji z filozofią. „Filozofuj!” zdejmuje to odium z „królowej nauk”.

Życzę Państwu dalszych ciekawych numerów i coraz większej popularności.


Aldona Pobojewska – profesor filozofii w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się epistemologią, filozofią edukacji i wychowania; uprawia turystykę pieszą, narciarską, rowerową i konną.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy