Antropologia Filozofia techniki Patronaty Relacje i reportaże

Człowiek w świecie technologicznym – relacja z konferencji

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo” – stwierdził stosunkowo dawno, bo ponad 60 lat temu, Albert Einstein. Od tamtego czasu świat jednak zmienił się jeszcze bardziej, a technologie rozwijają się jeszcze intensywniej. Czy Einstein miał rację? Jakie jest dziś miejsce technologii w życiu człowieka, a jakie człowieka w świecie technologicznym?

Na te oraz wiele innych, bardziej szczegółowych pytań, odpowiedzi próbowali znaleźć uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”, zorganizowanej w dniach 9–10 maja 2019 roku w Krakowie. W obradach naukowych prowadzonych pod przewodnictwem Sidey’a Myoo w Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Filozofii UJ oraz w Academia Electronica w Second Life wzięło udział 48 prelegentek i prelegentów z 27 ośrodków badawczych, w tym m. in. z uniwersytetów w Aberdeen, Cincinnati, Bolonii, Messynie i Wilnie, a także osoby związane zawodowo z branżą IT. Podzielone na 10 paneli prelekcje i dyskusje miały charakter inter- oraz transdyscyplinarny – czego wymaga zarówno humanistyczne (filozoficzne, kulturoznawcze, prawne) spojrzenie na zagadnienia związane z technologią, jak i technologiczne (mechanistyczne, medyczne, chemiczne) rozpoznanie tego, co najściślej związane z człowiekiem. Wykłady plenarne wygłosili natomiast znamienici goście: prof. dr hab. Ryszard Waldemar Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki), prof. Rutt Irwin (University of Aberdeen) oraz dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Konferencję naukową uświetniły wydarzenia artystyczne, prezentacje sprzętu multimedialnego oraz gość specjalny – potrafiący odczytywać emocje humanoidalny robot Pepper.


Zob. program konferencji i księgę abstraktów.


Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyło się zainaugurowane przez Mariusza Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński), przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji, spotkanie założycielskie Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki (TEFT). To ważna, bo pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa zrzeszająca specjalistów – teoretyków i praktyków – zajmujących się rozwojem technologii oraz jej wpływem na życie człowieka. Wśród celów Towarzystwa znajdują się: realizowanie projektów (także międzynarodowych) związanych badaniami z zakresu technoantropologii (dotyczących m. in. robotów, cyborgów i sztucznej inteligencji), organizowanie konferencji naukowych, wykładów, seminariów oraz warsztatów edukacyjnych, a także działalność przeciwko zjawiskom społecznym określanym mianem wykluczeń technologicznych. W czasie spotkania założycielskiego uchwalono statut Towarzystwa, wybrano jego władze i określono zasady członkostwa. Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki zostanie niebawem zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpocznie zaplanowaną działalność.

Opracował: dr Tomasz Błaszczyk


Organizatorzy: Sekcja Filozofii Techniki KNSF UJ, Instytut Filozofii UJ

Patroni: Academia Electronica, Instytut Filozofii UMCS, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Technohumanistyki i Wydział Artes Liberales UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej , Instytut Historii Nauki PAN, Koło BadaczyNowych Mediów , Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”, MICET, Główna Księgarnia Naukowa, „Kronos”, Magazyn „Filozofuj!”

Tytuł: „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii” / „Humans in a Technological World: the Anthropology of Technics”

Kraków (Biblioteka Jagiellońska, Instytut Filozofii UJ), Second Life (Academia Electronica)
9–10 maja 2019
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy