Antropologia Filozofia techniki Patronaty Relacje i reportaże

Człowiek w świecie technologicznym – relacja z konferencji

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo” – stwierdził stosunkowo dawno, bo ponad 60 lat temu, Albert Einstein. Od tamtego czasu świat jednak zmienił się jeszcze bardziej, a technologie rozwijają się jeszcze intensywniej. Czy Einstein miał rację? Jakie jest dziś miejsce technologii w życiu człowieka, a jakie człowieka w świecie technologicznym?

Na te oraz wiele innych, bardziej szczegółowych pytań, odpowiedzi próbowali znaleźć uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”, zorganizowanej w dniach 9–10 maja 2019 roku w Krakowie. W obradach naukowych prowadzonych pod przewodnictwem Sidey’a Myoo w Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Filozofii UJ oraz w Academia Electronica w Second Life wzięło udział 48 prelegentek i prelegentów z 27 ośrodków badawczych, w tym m. in. z uniwersytetów w Aberdeen, Cincinnati, Bolonii, Messynie i Wilnie, a także osoby związane zawodowo z branżą IT. Podzielone na 10 paneli prelekcje i dyskusje miały charakter inter- oraz transdyscyplinarny – czego wymaga zarówno humanistyczne (filozoficzne, kulturoznawcze, prawne) spojrzenie na zagadnienia związane z technologią, jak i technologiczne (mechanistyczne, medyczne, chemiczne) rozpoznanie tego, co najściślej związane z człowiekiem. Wykłady plenarne wygłosili natomiast znamienici goście: prof. dr hab. Ryszard Waldemar Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki), prof. Rutt Irwin (University of Aberdeen) oraz dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Konferencję naukową uświetniły wydarzenia artystyczne, prezentacje sprzętu multimedialnego oraz gość specjalny – potrafiący odczytywać emocje humanoidalny robot Pepper.


Zob. program konferencji i księgę abstraktów.


Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyło się zainaugurowane przez Mariusza Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński), przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji, spotkanie założycielskie Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki (TEFT). To ważna, bo pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa zrzeszająca specjalistów – teoretyków i praktyków – zajmujących się rozwojem technologii oraz jej wpływem na życie człowieka. Wśród celów Towarzystwa znajdują się: realizowanie projektów (także międzynarodowych) związanych badaniami z zakresu technoantropologii (dotyczących m. in. robotów, cyborgów i sztucznej inteligencji), organizowanie konferencji naukowych, wykładów, seminariów oraz warsztatów edukacyjnych, a także działalność przeciwko zjawiskom społecznym określanym mianem wykluczeń technologicznych. W czasie spotkania założycielskiego uchwalono statut Towarzystwa, wybrano jego władze i określono zasady członkostwa. Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki zostanie niebawem zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpocznie zaplanowaną działalność.

Opracował: dr Tomasz Błaszczyk


Organizatorzy: Sekcja Filozofii Techniki KNSF UJ, Instytut Filozofii UJ

Patroni: Academia Electronica, Instytut Filozofii UMCS, Wydział Humanistyczny AGH, Laboratorium Technohumanistyki i Wydział Artes Liberales UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytut Historii Nauki PAN, Koło BadaczyNowych Mediów UŁ, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”, MICET, Główna Księgarnia Naukowa, „Kronos”, Magazyn „Filozofuj!”

Tytuł: „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii” / „Humans in a Technological World: the Anthropology of Technics”

Kraków (Biblioteka Jagiellońska, Instytut Filozofii UJ), Second Life (Academia Electronica)
9–10 maja 2019
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy