Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2017 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Było ich 15. Pierwsze osiem dotyczyły fragmentu Traktatu o zasadach poznania ludzkiego autorstwa George'a Berkeleya, w którym podejmuje on istnienia rzeczy. 9. zadnie polegało na nazwaniu i wyjaśnieniu istoty błędu językowo-logicznego przytoczonym rozumowaniu. Zadania 10–13 wiązały się z fragmentem Listu do Menoikeusa autorstwa Epikura. Zadnie 14. dotyczyło 3 teorii etycznych: Arystotelesowskiej etyki cnót, Kantowskiej etyki obowiązku oraz Utylitaryzmu Milla. Ostatnie, 15. zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Ernsta Cassirera, a temat nr 2 – na cytacie ze św. Augustyna. Szczegóły poniżej. 

Zadanie 15.

Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów.

Temat 1.

Ernest Cassirer napisał w Eseju o człowieku: „Czas i przestrzeń są ramami, które zamykają w sobie całą rzeczywistość. Nie możemy pojąć żadnej rzeczy realnej inaczej jak tylko w warunkach czasu i przestrzeni”. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wybranych poglądów filozoficznych.

Temat 2.

Święty Augustyn w swoich Wyznaniach zadał następujące pytania: „Gdzież więc jest zło? Skąd i w jaki sposób do tego świata się wkradło? Jaki jest jego korzeń? […] A może zło w ogóle nie istnieje?” Jaki jest Twój pogląd na genezę i naturę zła? Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wybranych poglądów filozoficznych.

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy