Aktualności akademickie

Filozofia w neopatrystyce: studia historyczne i systematyczne

Konferencja poświęcona jest filozoficznym aspektom tzw. syntezy neopatrystycznej, mającej na celu odrodzenie podejścia patrystycznego w teologii i filozofii. Był to najbardziej wpływowy ruch w myśli prawosławnej XX wieku, założony przez Georgija Fłorowskiego i Włodzimierza Łosskiego i rozwijany przez Paula Evdokimova, Johna Meyendorffa czy Dumitru Stăniloae. Współcześnie do tego nurtu należą John Zizioulas, Kallistos Ware, Christos Yannaras i inni. Na konferencji zostaną omówione filozoficzne przesłanki i potencjał heurystyczny neopatrystyki.

Znaczenie teologiczne ruchu neopatrystyki nie podlega dyskusji: jest on niezbędny dla dwudziestowiecznej teologii prawosławnej. Podczas konferencji zamierzamy jednak przedyskutować i rozwinąć filozoficzne aspekty tej tradycji intelektualnej. Synteza neopatrystyczna ma bowiem duże znaczenie filozoficzne, które może być badane zarówno w perspektywie historycznej, jak i systematycznej.


Proponujemy omówienie następujących tematów:

1. Historia neopatrystyki;

2. Najnowsze badania w neopatrystyce;

3. Neopartystyka a rosyjska filozofia religii;

4. Neopatrystyka rosyjska i grecka;

5. Neopartystyka prawosławna a neotomizm katolicki;

6. Neopatrystyka a Radical Orthodoxy;

7. Neopatrystyka a metafizyka analityczna;

9. Neopatrystyka a współczesna filozofia religii;

10. Neopatrystyka a współczesna antropologia filozoficzna;

11. Nauka i religia w neopatrystyce;

12. Neopatrystyka a filozofia historii.

 


Philosophy in Neopatristics: Historical and Systematic Studies:

ul. Benedyktyńska 37, 30–398 Kraków
 29 maja – 1 czerwca (na miejscu), 6–8 czerwca (online)
Strona organizatorów
Więcej informacji 


Organizatorzy wydarzenia:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Instytut Filozofii Edyty Stein w Granadzie (Hiszpania)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy