Popularyzacja Video

Filozofia życia Bruce’a Lee

Jest ikoną kina akcji i popkultury, mistrzem sztuk walk. Studiował też filozofię na University of Washington. Bruce Lee, bo o nim mowa, propagował określoną filozofię życia. Prezentuje ją wskazany krótki filmik. Co o niej sądzicie?

Zapisz się do naszego newslettera

Opis fil­mu na kana­le kondor1960 na YT zachę­ca nas do jego obej­rze­nia nastę­pu­ją­cy­mi słowami:

Poznaj filo­zo­fię życia Bru­ce­’a Lee. Filo­zo­fia życia dla każ­de­go bez wzglę­du na wiek, płeć, rasę, pocho­dze­nie, zamożność.

Dla każ­de­go, ale czy dobra i słuszna? 🙂

Fot.: Some right rese­rved by Giga Pait­cha­dze, CC BY 2.0 Generic

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy