Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #57

Maj 1901 r. – Bertrand Russell odkrył słynny paradoks klas. Antynomia ta dotyczy zbioru wszystkich zbiorów niebędących własnymi elementami. Z definicji tego zbioru wynika, że jest on własnym elementem i że nie jest on własnym elementem, a więc taki zbiór jest konstrukcją wewnętrznie sprzeczną. Posługując się bardziej potocznym przykładem: załóżmy, że jest piekarz, który piecze chleb tylko dla tych, którzy nie pieką go dla siebie. Jeżeli piekarz nie piecze chleba dla siebie, to – zgodnie z powyższym warunkiem – musi go dla siebie piec. Ale jeżeli go piecze, to nie może go piec, bo piecze on chleb tylko dla tych, którzy nie pieką go dla siebie. Ten paradoks stanowił stymulację do badań nad podstawami matematyki, których owocem była m.in. Russellowska teoria typów.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiew­cz

Ilus­trac­ja: Mal­wina Adaszek

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy