Konferencje Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym konferencji „Kazimierz Twardowski: mistrz i nauczyciel”

W dniach 20–21 października na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z okazji 150-lecia urodzin Kazimierza Twardowskiego odbędzie się konferencja poświęcona myśli jednego z największych polskich filozofów, założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czasopisma „Ruch Filozoficzny” oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. „Filozofuj!” nie mogło nie objąć patronatu nad takim wydarzeniem, zwłaszcza, że ideały uprawiania filozofii krzewione przez Twardowskiego są nam szczególnie bliskie.

Kazimierza Twardowskiego można śmiało nazwać ojcem współczesnej polskiej filozofii. Założył liczącą się na całym świecie szkołę filozoficzną, która rozwinęła założenia metodologiczne swojego inicjatora. Główną jego troską była analiza pojęć oraz eliminowanie wypowiedzi nieścisłych i niejasnych. Jako nauczycielowi akademickiemu, Twardowskiemu przyświecała misja nauczenia społeczeństwa „porządnego myślenia”. Był wybitnym dydaktykiem, nauczycielem wielu polskich filozofów o międzynarodowej renomie, których idee współtworzyły główny nurt światowej filozofii. Jego metodę nauczania oraz sposoby badania problemów filozoficznych przejęli jego uczniowie, którzy przekazali je kolejny pokoleniom filozofów. Są one żywe do dzisiaj. Twardowski zainicjował także działalność Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz wydawanie „Ruchu Filozoficznego” – te dzieła, tak jak jego metody, istnieją po dziś dzień. Niestety, z powodu wojny oraz okresu PRL bezpośrednia tradycja szkoły została przerwana, dlatego warto dziś propagować nauki mistrza, kontynuować i popularyzować jego dzieło.

Konferencja obracać się będzie wokół zagadnień, które poruszał Twardowski w swoich pracach, tj. metafilozofia wraz z logiką, metodologią nauk i semantyką, etyka, dydaktyka filozofii, psychologia oraz ontologia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Aula Mikotoksyn ul. Chodkiewicza 30
20–22 października 2016
Strona internetowa konferencji

Opracował Marcin Kloc


Aktualizacja 14.10.2016

Program konferencji

Czwartek, 20 października

Aula Mikotoksyn ul. Chodkiewicza 30

Sesja przedpołudniowa:

09.30–10.00 Otwarcie konferencji
10.00–10.30 Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki) – Determinizm, wolna wola, etyka. Casus Twardowskiego.
10.30–11.00 Janusz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki) – Cecha. Ujęcie ontologiczne.
11.00–11.30 Maciej Chlewicki (UKW Bydgoszcz) – Koncepcja epistemologii Kazimierza Twardowskiego.

11.30–12.00 Przerwa na kawę

12.00–12.30 Jarosław Mrozek (Uniwersytet Gdański) – Kazimierz Twardowski – zwolennik intuicjonizmu w teorii nauk empirycznych (krytyka stanowiska).
12.30–13.00 Grzegorz Pacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Ocena etyczna a rozum, uczucia i intuicja wedle Kazimierza Twardowskiego.
13.00–13.30 Wojciech Banach (Uniwersytet Szczeciński) – Możliwość i potrzeba etyki naukowej wedle Kazimierza Twardowskiego.

13.30–15.00 Obiad

Sesja popołudniowa:

15.00–15.30 Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski) – Jaka byłaby filozofia polska bez Kazimierza Twardowskiego.
15.30–16.00 Wiesław Wójcik (PAN Warszawa) – Kazimierz Twardowski a polska szkoła matematyczna.
16.00–16.30 Piotr Janik (Ignatianum Kraków) – „Czynności i wytwory” w perspektywie fenomenologicznej.
16.30–17.00 Dominik Traczykowski – Kazimierza Twardowskiego problemy z definicją nauczania.

17.00–17.30 Przerwa na kawę

17.30–18.00 Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski) – „Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej” – spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza.
18.00–18.30 Wojciech Rechlewicz (PTF Kielce) – Kazimierz Twardowski a duch polskości.
18.30–19.00 Katarzyna Ossowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Etos akademicki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej a współczesny model kształcenia uniwersyteckiego.
19.00–19.30 Magdalena Matusiak-Rojek (Uniwersytet Łódzki) – Pojęcie wychowania Kazimierza Twardowskiego w świetle współczesnej myśli pedagogicznej.

20.00 Uroczysta kolacja (restauracja „Maestra”)

 

Piątek, 21 października

Sesja przedpołudniowa:

09.30–10.00 Aleksandra Horecka (Uniwersytet Warszawski) – Pojęcie i rola sądu przedstawieniowego (supozycji) w koncepcjach Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego.
10.00–10.30 Marek Lechniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Twardowskiego teoria sądu a „polska tradycja” w ontologii przekonań.
10.30–11.00 Kazimierz Czarnota (Uniwersytet Warszawski) – Znaczenie wyrażeń językowych a inne funkcje semantyczne – poglądy Kazimierza Twardowskiego i kontynuatorów

11.00–11.30 Przerwa na kawę

11.30–12.00 Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski) – Relatywizm i wycofywanie asercji
12.00–12.30 Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki) – Prawda absolutna a prawda w języku.
12.30–13.00 Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski) – Kazimierz Twardowski: między filozofią a dydaktyką i pedagogiką.
13.00–13.30 Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski) – Benedykta Bornsteina recepcja Kazimierza Twardowskiego koncepcji przedmiotu przedstawień.

13.30–14.30 Obiad

Sesja popołudniowa:

14.30–15.00 Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński) – Znaczenie rozprawy habilitacyjnej Twardowskiego.
15.00–15.30 Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski) – Jeszcze o jasności myśli i mowy (w nawiązaniu do jednego z artykułów programowych Kazimierza Twardowskiego).

15.30–16.00 Przerwa na kawę

16.00–16.30 Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) –  Kazimierza Twardowskiego „anty-teoria” światopoglądu (w podwójnej perspektywie przemówienia filozofa z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 1929 roku i teorii światopoglądów Wilhelma Diltheya).
16.30–17.00 Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska) – Izydora Dąmbska jako uczennica Kazimierza Twardowskiego.
17.00–17.30 Bogdan Musznicki (WSG Bydgoszcz) – Adama Mahrburga ocena założeń psychologicznych Kazimierza Twardowskiego.

17.30 Zamknięcia obrad

18.00 Debata filozoficzna „Cóż to jest prawda” – prof. Jan Woleński (UJ) vs prof. Jacek Jadacki (UW) – Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3, II piętro (organizowana przez Studenckie Koło Filozoficzne UKW i czasopismo „Filozofuj!”).


fenomen-okladkaPolecamy książkę Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej pod red. Anny Brożek i Alicji Chybińskiej (Wydawnictwo Academicon 2016), która ukaże się w drugiej połowie października.

Zamówienie przedpremierowe można składać w Księgarni Academicon > tutaj (oprawa miękka) lub > tutaj (oprawa twarda).

Uwaga, cena książki podana w księgarni jest jedynie orientacyjna.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy