Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #154

4 listopada 1873 r. – urodził się angielski filozof George Edward Moore, uważany za współtwórcę, obok Bertranda Russella, filozofii analitycznej. Filozofię Moore’a cechowała jasność wywodu, precyzja myślenia i ugruntowanie metodologiczne. Za życia stał się znany z przeprowadzonej przez niego krytyki idealizmu w dziele Obalenie idealizmu (1903). Sprzeciwiał się w nim teorii poznania wywiedzionej od George’a Berkleya (mówiącej o tym, że „być” to znaczy być postrzeganym przez kogoś), a kontynuowanej przez brytyjskich neoheglistów, np. Francisa Herberta Bradleya. Przez wiele lat (od 1921 r. do 1947 r.) Moore pełnił także funkcję redaktora naczelnego wpływowego kwartalnika filozoficznego „Mind”, którego tematyka odwoływała się do założeń brytyjskiej szkoły analitycznej. Poglądy myśliciela inspirowały wielu następnych filozofów, między innymi: historyka idei Alasdaira MacIntyre’a czy filozofa języka Ludwiga Wittgensteina.

Całe kalendarium za okres: październik–listopad dostępne jest w nr 5 (23) / 2018 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Gadula, Marta Ratkiewicz-Siłuch, Aleksander Wandtke

Źródło fot.: pl.wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy