Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #176

Rudolf Carnap
18 maja 1891 r. – w Ronsdorf (obecnie Wuppertal) urodził się Rudolf Carnap, filozof, logik, semantyk, metodolog nauki, jeden z przedstawicieli Koła Wiedeńskiego – grupy matematyków, fizyków i filozofów skupionych wokół seminarium M. Schlicka, głoszącej program pozytywizmu logicznego. Carnap łączył empiryzm z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi logicznych. Zwalczał metafizykę jako zawierającą „problemy pozorne”; jego zdaniem filozofia powinna zajmować się jedynie logiczną analizą języka nauk. Jako zwolennik zasady „jedności nauk” głosił fizykalizm, chcąc sprowadzić terminy wszystkich nauk empirycznych do języka fizyki.

Rudolf Carnap – więcej o jego życiu i twórczości znajdziesz tutaj.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (26)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: cdn.britannica.com, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy