Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #176

Rudolf Carnap
18 maja 1891 r. – w Ronsdorf (obecnie Wuppertal) urodził się Rudolf Carnap, filozof, logik, semantyk, metodolog nauki, jeden z przedstawicieli Koła Wiedeńskiego – grupy matematyków, fizyków i filozofów skupionych wokół seminarium M. Schlicka, głoszącej program pozytywizmu logicznego. Carnap łączył empiryzm z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi logicznych. Zwalczał metafizykę jako zawierającą „problemy pozorne”; jego zdaniem filozofia powinna zajmować się jedynie logiczną analizą języka nauk. Jako zwolennik zasady „jedności nauk” głosił fizykalizm, chcąc sprowadzić terminy wszystkich nauk empirycznych do języka fizyki.

Zapisz się do naszego newslettera

Rudolf Car­nap – więcej o jego życiu i twór­c­zoś­ci zna­jdziesz tutaj.

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: cdn.britannica.com, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy