Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #182

Erazm z Rotterdamu
12 lipca 1536 r. – w Bazylei zmarł Erazm z Rotterdamu (właściwie Gerhard Gerhards), holenderski filozof, filolog, pisarz, wydawca, czołowy humanista epoki renesansu, piewca wolności, prostoty i pokoju. Wywarł duży wpływ na powstanie reformy luterańskiej (krytyka praktyki życia religijnego i zawiłości teologii scholastycznej), z którą jednak popadł w konflikt. Wystąpił przeciwko tezom Marcina Lutra, m.in. broniąc wolności ludzkiej woli i wartości uczynków (w dziele O wolności woli z 1524 r.). (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy