Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #182

Erazm z Rotterdamu
12 lipca 1536 r. – w Bazylei zmarł Erazm z Rotterdamu (właściwie Gerhard Gerhards), holenderski filozof, filolog, pisarz, wydawca, czołowy humanista epoki renesansu, piewca wolności, prostoty i pokoju. Wywarł duży wpływ na powstanie reformy luterańskiej (krytyka praktyki życia religijnego i zawiłości teologii scholastycznej), z którą jednak popadł w konflikt. Wystąpił przeciwko tezom Marcina Lutra, m.in. broniąc wolności ludzkiej woli i wartości uczynków (w dziele O wolności woli z 1524 r.). (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy