Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #192

10 września 1839 r. – w Cambridge w USA urodził się Charles Sanders Peirce, amerykański filozof, semiotyk, logik, obok W. Jamesa uważany za twórcę pragmatyzmu, który to kierunek zainicjował rozprawą Jak uczynić nasze myśli jasnymi z 1878 r. Nurt ten koncentruje się głównie na teorii prawdy i znaczenia. Za kryterium prawdziwości twierdzeń Peirce uznawał ich użyteczność, a całe ich znaczenie sprowadzał do odpowiadających im praktycznych maksym, wskazujących, co robić w danych okolicznościach. (M. R.-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy