Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #192

10 września 1839 r. – w Cambridge w USA urodził się Charles Sanders Peirce, amerykański filozof, semiotyk, logik, obok W. Jamesa uważany za twórcę pragmatyzmu, który to kierunek zainicjował rozprawą Jak uczynić nasze myśli jasnymi z 1878 r. Nurt ten koncentruje się głównie na teorii prawdy i znaczenia. Za kryterium prawdziwości twierdzeń Peirce uznawał ich użyteczność, a całe ich znaczenie sprowadzał do odpowiadających im praktycznych maksym, wskazujących, co robić w danych okolicznościach. (M. R.-S.)

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy