Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #230

14 maja 1771 r. – w Newtown, Montgomery­­­­­shire, przyszedł na świat Robert Owen, walijski reformator i działacz społeczny, filozof polityki, socjalista utopijny. Jako zwolennik syndykalizmu i pionier ruchu spółdzielczego opowiadał się za wspólnym posiadaniem środków produkcji przez kooperatywy pracownicze, a nie przez państwo. Przebudowy społeczeństwa chciał dokonać na drodze pokojowej i ewolucyjnej. Aktywnie sprzeciwiał się nadużyciom rewolucji przemysłowej. (M.R.S.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy