Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #231

19 maja 1825 r. – w Paryżu zmarł Henri de Saint-Simon (hrabia Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon), francuski filozof społeczny, jeden z głównych przedstawicieli socjalizmu utopijnego. Postulował przebudowę istniejącego ustroju społecznego w kierunku bezklasowego społeczeństwa tzw. industrialnego, w którym kierownicza rola przypadłaby tym, którzy wykonują pracę pożyteczną dla ogółu. Opowiadał się w tym celu m.in. za likwidacją prawa dziedziczenia i ustaleniem płacy zależnej od wydajności. Był prekursorem idei gospodarki planowej. Wpłynął na A. Comte’a i K. Marksa. (M.R.S.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy