Kalendarium

Filozofuj z Kalendarium #369

29 czerwca 1798 r. – urodził się Giacomo Leopardi, włoski poeta i filozof; do jego twórczości m.in. należą: Dziełka moralne, Zibaldone. Notatnik myśli, Nieskończoność. Wybór pieśni, Pieśni / Canti. Oprócz tego pisał dialogi filozoficzne, myśli i listy. Giacomo Leopardi był przedstawicielem pesymizmu. W swojej twórczości poruszał tematy tragizmu życia, indywidualnego cierpienia, nieuzasadnionego zła i śmierci będącej kresem cierpienia. Cierpienie, według poety, urzeczywistnia życie, bo jest najbardziej realnym elementem w egzystencji. Sztukę, a szczególnie poezję, uważał za jedyny sposób na doświadczanie piękna. W dziele Zibaldone. Notatnik myśli napisał: „Tyleż jest to wspaniałe, co prawdziwe, że poezja, która z racji swojej natury i swoich przymiotów poszukuje piękna, i filozofia, która ze swej istoty poszukuje prawdy, czyli sfery skrajnie sprzecznej z pięknem, są jednakże w człowieku zdolnościami najbliższymi sobie, tak że prawdziwy poeta jest nade wszystko gotów stać się wielkim filozofem, a prawdziwy filozof stać się wielkim poetą…”. Włoski myśliciel w swojej twórczości czerpał z kultury antycznej, etyki chrześcijańskiej, humanizmu renesansowego.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy