Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #450

8 sierpnia 1914 r. przybył do Krakowa, jako ochotnik wojskowy, Ludwig Wittgenstein. Pełnił tu służbę wojskową do 1915 roku. W drugim regimencie artylerii fortecznej został przydzielony do patrolowego okrętu Goplana. W dniu przybycia do Krakowa Wittgenstein zaczął prowadzić dziennik, w którym zapisywał wydarzenia z życia codziennego i swoje przemyślenia. Prowadził również korespondencję w Bertrandem Russellem. Z dziennika i listów filozofa, poza opisem życia codziennego, wyłania się obraz kształtującej się refleksji filozoficznej, która w pełni zostanie przelana na karty Traktatu logiczno-filozoficznego.

Całe kalendarium za okres: lipiec–sierpień dostępne jest w nr 3 (15) / 2017 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Mierczak, Joanna Luc, Marta Ratkiewcz

Źródło fot.: pl.wikipedia.org, CC0

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować