Aktualności akademickie

III międzynarodowa konferencja „Context, Cognition and Communication”: „Varieties of Meaning and Content”

Zapraszamy na trzecią międzynarodową konferencję „Context, Cognition and Communication”, organizowaną przez Wydział Filozofii UW oraz Ośrodek Badań Filozoficznych. Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych problematyką z zakresu filozofii umysłu i języka: problemami znaczenia, treści mentalnych, reprezentacji i zależności kontekstowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 19–21 września 2022 r. na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. W dniach 20–21 września będą miały miejsce warsztaty pokonferencyjne (online). Zainteresowanych uczestnictwem (w formie 45-minutowego wystąpienia i/lub posteru) zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień wraz z abstraktem (500 słów) do 1 kwietnia przez EasyChair.

Konferencja ma na celu stworzenie dla filozofów, językoznawców i kognitywistów możliwości do dyskusji wokół kwestii związanych ze zjawiskiem zależności kontekstowej, zagadnieniami semantyki i pragmatyki oraz teoriami pojęć, umysłu i sprawczości. Wśród przykładowych tematów wystąpień mogą znaleźć się zagadnienia: formalnych reprezentacji kontekstu i dynamiki konwersacji, logiki i semantyki wyrażeń indeksycznych i wskazujących, teorii treści językowych i mentalnych, teorii znaczenia, wpływu kontekstu na atrybucję postaw propozycjonalnych.

Publikacja pokonferencyjna jest planowana.

Język konferencji: angielski

Organizator:
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Badań Filozoficznych

Patron:
Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Link do strony wydarzenia > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy