Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Instytut Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzone kierunki studiów: filozofia, kognitywistyka, europeistyka, kreatywność społeczna, studia podyplomowe coaching i mentoring, filozofia i etyka (wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością). W programie bogata oferta języków obcych, zajęcia fakultatywne umożliwiające indywidualizację kształcenia, oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na uniwersytety w krajach Unii Europejskiej i możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2019 nr 3 (27), s. 48.


> artykuł sponsorowany

Filozofia na UMCS w Lublinie: opis kierunków studiów.

Studentom oferujemy rozwijanie zainteresowań w licznych kołach naukowych, udział w atrakcyjnych projektach, praktykach i treningach oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i spotkaniach z przyszłymi pracodawcami.

STUDIA FILOZOFICZNE

Zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii filozofii i filozofii najnowszej, ontologii, epistemologii, filozofii nauki, etyki i estetyki, a także filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Studia poszerzają horyzonty umysłowe, a także służą budowaniu racjonalnego obrazu świata. Absolwenci zdobywają cenione na rynku pracy sprawności intelektualne: logicznego i niezależnego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli. Filozofia może być studiowana jako główny kierunek, ale stanowi również doskonałe uzupełnienie wykształcenia jako drugi kierunek studiów. Specjalności: filozofia teoretyczna, doradztwo i komunikacja w biznesie, kultury azjatyckie.

KOGNITYWISTYKA

to interdys­­cyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu, ich neurobiologicznych podstawach, języku, komputerowych środkach symulacji umysłu. Uczą się wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji, poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim) i programowania. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund (Szwecja).

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów, adresowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach i na rynku pracy – kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. W programie studiów zajęcia zaznajamiające studentów z najważniejszymi aspektami sfery publicznej, psychologii, socjotechnik, antropologii, filozofii polityki, mediów w sferze publicznej oraz liczne zajęcia warsztatowe (warsztaty komunikacji, kreatywności, przygotowanie do wystąpień publicznych) i praktyki. Zajęcia prowadzą również pracownicy Instytutu Psychologii, Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Sztuk Pięknych, Instytutu Filologii Polskiej, a także Politechniki Lubelskiej i doświadczeni praktycy (trenerzy, przedsiębiorcy, działacze kultury).

EUROPEISTYKA

to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Skuteczność realizowanego programu studiów oraz dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz współpraca z przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi. Współpraca ta umożliwia budowanie relacji z rynkiem pracy, organizowanie praktyk i staży, a w przyszłości zatrudnienie. Specjalności: zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną; zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna; mobilność społeczna.


Dane teleadresowe
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl

wfis.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
kognitywistyka.umcs.lublin.pl
kreatywnosc.umcs.lublin.pl
europeistyka.umcs.lublin.pl

fb.com/filozofia.UMCS
fb.com/kognitywistyka.umcs
fb.com/kreatywnosc.umcs
fb.com/europeistyka.umcs

Zastanawiasz się nad studiami filozoficznymi? Zajrzyj do naszego działu Studia filozoficzne.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy