Wspomnienia

John Grondelski: „Solidny gość” [Wspomnienie]

Po raz pierwszy spotkałem Jurka latem 1989 r. w Rzymie. Uczestniczyłem w Letniej Szkole Kultury Polskiej, którą prowadził Instytut Jana Pawła II i Jerzy z Isią [żoną – przyp. red.] prowadzili tam wykłady. 29 czerwca byłem na mszy św. z okazji Uroczystości Świętych Piotra i Pawła w Watykanie i tego popołudnia uczestnicy Szkoły zamierzali spotkać się z Janem Pawłem II. Ja chciałem przekazać mu kopię mojej rozprawy. Ks. Stefan Wylężek podszedł do mnie i zapytał, czy znam Jerzego Gałkowskiego. Nie załapałem od razu, że chciał mnie przedstawić i nie miałem pojęcia, kim był ten stojący obok mnie okazały mężczyzna. Myślałem, że ksiądz Wylężek pytał mnie jedynie, czy znam Gałkowskiego, więc podpowiedziałem: „No tak, przeczytałem jego książkę [o pracy] i uważam, że to solidny gość”. Jurek się uśmiechnął, wyciągnął dłoń i dodał: „Cieszę się, że Pan tak uważa”. 

Zdjęcie ze zbiorów Barbary Wolińskiej-Łoś; fot. Jan Kłos

To był początek ponad trzydziestoletniego kontaktu. Szczególnie cenię rok, który spędziłem na KUL‑u (1992–93) i gotowość Jerzego do pomocy we wszystkich sprawach, zawodowych i osobistych: m.in. zainicjował moją prawie piętnastoletnią przyjaźń z jego krawcem z ul. Okopowej. 


[Poniżej zamieszczamy oryginalny tekst w j. angielskim:]

I first met Jurek in Rome in the summer of 1989. I was at the Summer School of Polish Culture that the John Paul II Institute was running, and he was there with Isa lecturing. On June 29, we attended Mass for the Solemnity of Ss. Peter & Paul at the Vatican and, that afternoon, the School was going to meet John Paul. I was going to give him a copy of my dissertation. Fr Wylezek came up to me and asked me if I knew Jerzy Galkowski. I did not immediately grasp that he wanted to introduce me, and had no idea who this imposing man standing next to me was. I thought he merely was asking whether I knew _of _Galkowski, so I commented: “no, tak – przeczytalem jego ksiazke [o pracy] i uwazam, ze to solidny gosc.” Jurek smiled, extended his hand, and added, “ciesze sie, ze Pan tak uwaza.” That was the beginning of over 30 years of contact. I especially prize the year I spent at KUL (1992–93) and his readiness to reach out in all sorts of ways, professional and personal: he was the conduit for an almost 15 year friendship with his tailor on ul. Okopowa.


John Grondelski – teolog (doktorat na Uniwersytecie Fordham), specjalizuje się w teologii moralnej i myśli Jana Pawła II. Jako stypendysta Kosciuszko Foundation realizował grant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 1992–93.  

 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.