Nowości wydawnicze

Już jest! Czterdziesty szósty numer „Filozofuj!”: Po co nam państwo? trafił do saloników prasowych

państwo
Już od dziś w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić czterdziesty szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Po co nam państwo? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Po co nam państwo?” to 46. numer „Filozofuj!”, czasopisma popularnonaukowego o filozofii.

Wydawcą „Filozofuj!” jest Wydawnictwo Academicon
(będące na liście punktowanych wydawców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redaktor prowadzący numeru: prof. Arkadiusz Górnisiewicz

Podziękowania za pracę nad numerem „Po co nam państwo?” należą się: Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Piotrowi Biłgorajskiemu, Eli Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Marcinowi Iwanickiemu, Robertowi Kryńskiemu, Dorocie Monkiewicz, Redaktorom językowym: Aleksandrze Sitkiewicz, Agnieszce Stańczak, Annie Wewior, Grafikom: Natalii Biesiadzie-Myszak, Paulinie Belcarz, Ewie Czarneckiej, Annie Koryzmie, Lubomirze Platcie, Małgorzacie Uglik, Patrycji Waleszczak, Wojtkowi WU Zielińskiemu, Mirze Zyśko, Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Mirze Zyśko, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Kacprowi Dyrdzie, Piotrowi Elfingerowi, Pawłowi Głazowi, Zofii Kusztal, Sebastianowi Łasajowi, Michałowi Markowi, Tomaszowi Peplińskiemu, Paulinie Skorupińskiej, Tomaszowi Stępińskiemu, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Tomaszowi Szwedowi, Jerzemu Szyjutowi, Wojciechowi Wysowskiemu. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydane tego numeru.


Drodzy Czytelnicy,

jednym z najdziwniejszych fenomenów związanych z ludzką cywilizacją jest to, że w jej obrębie jednostka może ulec zwielokrotnieniu i dzięki temu pomnożyć swe siły, możliwości, zdolności, aby zrealizować cele, które byłoby trudno osiągnąć w pojedynkę. Najbardziej narzucającym się przykładem społecznej mnogości jest państwo, a więc ten dziwny twór, który nieprzypadkowo już starożytnym spędzał sen z powiek. Jest przecież coś fascynującego w bycie, który może przetrwać przetasowania dotyczące egzystencji współtworzących go poszczególnych jednostek. Okazuje się więc czymś trwalszym niż poszczególne istnienia, a dla niektórych może wręcz pełnić rolę quasi-absolutu.

Niekiedy zresztą mówimy o państwach zupełnie tak, jakby wiodły jakieś niezależne od nas wszystkich życie, sunąc ponad nami niczym lodowce, i wydaje się, że jedyne, co możemy zrobić, to obserwować ich konkretne poczynania i odnotować kierunek, w którym podążają. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że państwami da się sterować, bo to my i tylko my dzierżymy stery, jednak niektóre manewry mogą być bardziej wymagające od innych. Poszukiwania idealnej metody politycznego zarządzania państwem wciąż są dalekie od jednoznacznej konkluzji. A jeśli tak, to nic dziwnego, że nad państwa­mi nie możemy mieć pełnej kontroli.

Nie mniej zaskakujące jest to, że przyglądając się państwu, poniekąd przyglądamy się nam samym. W tym sensie wszelka refleksja z zakresu socjologii, politologii i filozofii polityki okazuje się swego rodzaju soczewką, która pokazuje nam, że określone tendencje zauważalne wśród jednostek nie są czymś odosobnionym, ale kulminują w zjawiskach społecznych, realizując się w całej wspólnocie, do której przynależymy. Państwo jako coś w pewnym sensie ogólnego jest w stanie dostarczyć informacji o jednostkach, które się nań składają. Tworząc państwa albo chociaż zastanawiając się nad nimi, dokonujemy samopoznania. Okazją do tej ostatniej aktywności niech będzie niniejszy numer „Filozofuj!”.

W części tematycznej numeru znajdziecie tekst o onto­logii państwa (artykuł wprowadzający autorstwa Arkadiusza Górnisiewicza), artykuł Bogdana Szlachty o historycznych i współczesnych próbach uzasadnienia istnienia państwa, teksty Marty Soniewickiej i Artura Szutty o problemie prawomocności władzy państwowej i pojęciu autorytetu, artykuł Roberta Pawlika referujący interesującą tezę o religijnej genezie nowożytnego państwa, tekst Pawła Malendowicza o koncepcji anarchistycznej, a także arcyciekawy wywiad z Pawłem Kłoczowskim.

Zajrzyjcie też do stałych rubryk: felietonów, działu Filo­zofia w literaturze, Filozofia w filmie i innych. Warto też zwrócić uwagę na nowość na naszych łamach. Od tego numeru rozpoczynamy cykl tekstów o filozoficznych problemach w fizyce (kwantowej), czyli Dialogów autor­stwa Andrzeja Łukasika.

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE


Oto spis treści numeru 4(46)/2022/ Po co nam państwo?

Czasopismo popularyzujące filozofię.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy