Aktualności akademickie

Konferencja Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego

Zakład Historii Filozofii Polskiej działający na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysyłania zgłoszeń na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego”, która odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłoszenia wraz z abstraktami można wysyłać do 28 lutego 2022 roku na adres pamietnik.konferencja@gmail.com.

Pamiętnik to w dorobku Stanisława Brzozowskiego tekst szczególny. Jego wyjątkowe znaczenie jest spowodowane nie tylko tym, że powstawał w ciągu kilku ostatnich miesięcy życia jego autora, stanowiąc tym samym ważne świadectwo dróg myśli, na które Brzozowski wkraczał niedługo przed śmiercią. W dziele tym Brzozowski wypowiada się zarówno na temat filozofii, jak i poezji; obszerne partie poświęcone studiowanej wówczas wnikliwie przez niego literaturze angielskiej spotykają się w tym dziele z fragmentami poświęconymi literaturze francuskiej czy rosyjskiej; w Pamiętniku sąsiadują ze sobą wypowiedzi dotyczące heglizmu i katolicyzmu; wreszcie, Brzozowski jest stale zainteresowany najnowszymi zjawiskami w kulturze polskiej, której przygląda się z oddalenia, a zarazem poddaje namysłowi własną biografię i formację. Interdyscyplinarność tego tekstu powinna prowadzić do interdyscyplinarności poświęconej mu konferencji naukowej. Do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: filozofów, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, teologów, badaczy myśli politycznej i społecznej oraz wszystkich, którzy sięgają do dorobku Brzozowskiego. Organizatorzy nie chcą ograniczać zakresu problematyki, która może zostać podjęta w zgłaszanych referatach – chcemy jedynie, aby wystąpienia nawiązywały do kręgu zagadnień rozważanych w Pamiętniku.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień oraz krótkich abstraktów. Zgłoszenia wraz z abstraktami (zawierające także podstawowe dane kontaktowe oraz afiliację) można wysyłać do 28 lutego 2022 roku na adres: pamietnik.konferencja@gmail.com. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zamierzają zorganizować ją w trybie stacjonarnym, dopuszczają jednak formę hybrydową lub wyłącznie zdalną – decyzja w tej sprawie zostanie podjęta bezpośrednio przed wydarzeniem i będzie uwzględniała sytuację związaną z pandemią COVID-19. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Organizator:
Zakład Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Współorganizator:
Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej

Patroni:
Kwartalnik filozoficzny „Kronos”
„Rocznik Historii Filozofii Polskiej”

Link do strony wydarzenia > tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy