Aktualności akademickie

Debata Współczesne kontrowersje etyczno-społeczne wokół początków życia ludzkiego

Od ponad roku toczy się w Polsce dyskusja skupiająca się na etycznych, prawnych i społecznych konsekwencjach ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. Orzeczenie to wywołało falę społecznych protestów i odsłoniło trudności związane z debatą publiczną i porozumieniem między różnymi stronami sporu. W tej sytuacji ważna jest etyczna i społeczna refleksja nad wydarzeniami, które od roku kształtują oblicze nasze społeczeństwa.

W dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993, który zezwala na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją. Orzeczenie to wywołało falę społecznych protestów, które pokazały jak ważny jest to problem dla milionów Polek i Polaków. Protesty odsłoniły też trudności związane z debatą publiczną i porozumieniem między stronami sporu. W październiku tego roku śmierć Pani Izabeli z Pszczyny zaogniła problem i roznieciła emocje społeczne w skali, której do tej pory nie obserwowaliśmy. Te trudne i bolesne wydarzenia dzielą i będą dzielić społeczeństwo. Czy można tym podziałom jakoś zapobiec? W pierwszej kolejności ważna jest etyczna i społeczna refleksja nad wspomnianymi wydarzeniami. Poniedziałkowa debata ma być próbą spokojnego i merytorycznego przyjrzenia się zaistniałej sytuacji, która rodzi wiele pytań domagających się wyważonych odpowiedzi. Być może etycy i filozofowie społeczni mogą odegrać rolę mediatorów w tej pełnej emocji debacie. Nie oznacza to, że będą oni mogli pogodzić skonfliktowane strony. Niemniej jednak warto ze spokojem i uważnością wysłuchać argumentów obu stron sporu, warto zrozumieć w jaki sposób uzasadniają swoje wybory i w jakim obrazie świata żyją. Naszej debacie przyświeca ignacjańska zasada zwana praesupponendum, która polega na dążeniu do ocalenia wypowiedzi drugiego. W każdym stanowisku staramy się dostrzegać to, co pozytywne, nie zamykając oczu i na to, co wymaga krytyki i przepracowania.

Organizatorzy:
Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej
Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im Tadeusza Ślipko SJ
Wydział Filozoficzny Akademii Ignatainum w Krakowie.

Uczestnicy debaty:
dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof.  (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UP JP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Prof. dr hab. Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski)
Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Debatę poprowadzi dr Łukasz Bartkowicz

Przejdź do profilu wydarzenia na Facebook’u > tutaj

Debata odbędzie się w poniedziałek, 22 grudnia, o godz. 16.00 i będzie transmitowana na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy