Konkursy Nagrody i wyróżnienia Patronaty

Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego: aż 70 dzieł w konkursie

Aż 70 dzieł z całej Polski nadesłano na tegoroczny, siódmy Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. To niemal rekord w historii tej ogólnopolskiej nagrody. Autor zwycięskiej pracy otrzyma z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 50 000 zł. i dołączy do grona laureatów nagrody.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki [prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Konkursu].

Kapituła Konkursu już po raz siódmy będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Każdego roku Jury Konkursu wskazuje pięć najlepszych prac z takich obszarów jak, m.in. filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa.

W dotychczas przeprowadzonych sześciu edycjach konkursu nominowane i nagradzane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy.

Najbliższe tygodnie oznaczają wytężoną pracę dla Jury Konkursu, które zrecenzuje wszystkie nadesłane dzieła, a następnie we wrześniu wybierze spośród nich maksymalnie pięć najlepszych. Autorzy wyróżnionych książek zostaną zaproszeni do finału konkursu. Wówczas, po przeprowadzeniu rozmowy z autorami, Kapituła dokona wyboru laureata VII edycji. Wręczenie nagrody, jak co roku, nastąpi podczas uroczystej gali w Łodzi.

Święto humanistyki

Dowodem na ogromny potencjał  polskiej humanistyki niech będzie fakt, iż w wyjątkowo trudnym  dla wszystkich 2021 roku zebraliśmy niemal rekordową liczbę prac, po raz kolejny przekonując się, jak wiele do zaoferowania, bez względu na okoliczności, mają polscy naukowcy [prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Konkursu].

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje podczas uroczystej gali 50 000 zł z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego na dalszy rozwój naukowy. Nic więc dziwnego , że z roku na rok do konkursu zgłaszanych jest coraz więcej prac. W sumie, w siedmiu edycjach, nadesłano ich blisko czterysta trzydzieści, z wiodących instytucji naukowych w Polsce.

 

 

Od ubiegłego roku obostrzenia nieco skomplikowały sytuację związaną z nadsyłaniem książek, ale dopuszczenie drogi elektronicznej pozwoliło zachować wysoką liczbę zgłoszeń. Tegoroczną edycję w której zgłoszono 70 prac, możemy więc uznać za równie udaną co poprzednie, pomimo pandemii.

 

Najlepszymi książkami humanistycznymi w VI minionych edycjach konkursu są:

Jana Strelaua (SWPSRóżnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,

Ewy Kołodziejczyk (PANAmerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,

Doroty Sajewskiej (UWNekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,

Andrzeja Friszke (PAN) Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSSKOR” 1981–1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,

Grzegorza Ziółkowskiego (UAMOkrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Jerzego Zajadły (UG) Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

 

W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty. Został nim Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego — wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządny człowiek.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był polskim filozofem, logikiem i etykiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem Kotarbińskiego jest Traktat o dobrej robocie poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie nagrody.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj na Facebooku.


Organizator: Uniwersytet Łódzki

Patroni medialni: „Filozofuj!”, Radio Nowy Świat

 

Autor grafiki: H. Swaczyna,

Autor zdjęcia: M. Andrzejewski,

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy