Aktualności akademickie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myślenie estetyczne”

W dniach 27 - 30 maja 2022 roku odbędzie się w Zakopanem Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Myślenie estetyczne. Konferencja stanowi wznowienie cyklicznych, interdyscyplinarnych konferencji naukowych, poświęconych problematyce estetycznej w szerokim kontekście kultury współczesnej.

Jednym z ważnych celów konferencji jest konsolidacja środowisk naukowych ze środowiskiem artystycznym i z instytucjami kultury. Szeroko zakrojony program jest realizowany w Instytucie Filozofii UMCS od 2009 roku przez Zakład Estetyki, a obecnie przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury. Badaniami naukowymi kieruje prof. dr hab. Teresa Pękala, do zespołu badawczego i komitetu organizacyjnego konferencji należą: dr Rafał Czekaj i dr hab. Marcin Krawczyk. Tematem ósmej już konferencji jest tytułowe „myślenie estetyczne”, rozpatrywane z różnych perspektyw teoretycznych i praktycznych. W szczególności, w trakcie konferencji podjęta zostanie próba sproblematyzowania myślenia estetycznego w perspektywie filozoficznej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, kognitywistycznej oraz w kontekście różnych typów praktyk kulturowych, zarówno twórczych, jaki i instytucjonalnych.

Specjalny panel naukowy poświęcony zostanie twórczości artystycznej i naukowej Profesora Grzegorza Sztabińskiego, filozofa i artysty, niezapomnianego uczestnika zakopiańskich sesji, dla którego problematyka intelektualizacji sztuki, relacje między teorią a dyskursem sztuki, pojęcie nowej wspólnoty i statusu artysty oraz wolności twórczej, były głównymi zagadnieniami badawczymi. Artystycznym wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spektakl w Teatrze Witkacego i panelowa dyskusja z udziałem artystów oraz prezentacja monografii „Dystynkcje estetyczne – wyróżnienie i wykluczenie” pod red. Teresy Pękali, wyd. UMCS, Lublin 2020. W trakcie obrad planowane są również prezentacje artystyczne Instytutu Sztuki Mediów im. Profesora Ryszarda Winiarskiego ASP w Warszawie. Planowane są trzy formy uczestnictwa w konferencji: bezpośrednia, zdalna oraz hybrydowa (będąca połączeniem dwóch pierwszych).


Organizator:

Katedra Estetyki i Filozofii Kultury UMCS we współpracy z Teatrem Witkacego w Zakopanem

 


Zakopane
27–30 maja 2022 r.
Strona Organizatorów 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy