Aktualności akademickie Konferencje Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna: Aktualność myśli Edyty Stein dla pedagogiki XXI wieku

W 2022 roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Jako filozof uprawiała fenomenologię w szkole Edmunda Husserla. Jednak nie tylko poszukiwała czystej prawdy o człowieku, ale z wielką pasją wdrażała ją do psychologii i pedagogiki. Przez dwa lata studiowała we Wrocławiu psychologię u Williama Sterna, zaś w latach 30-tych XX wieku pracowała jako nauczycielka w żeńskim liceum oraz wygłaszała prelekcje na kongresach i zjazdach pedagogicznych. W 1932 roku objęła docenturę w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Műnster, lecz w rok później, wraz z dojściem Hitlera do władzy jako Żydówka, została stamtąd zwolniona.

Roman Ingarden, który przyjaźnił się z E. Stein, zauważa w swojej prezentacji Jej dorobku, że podstawowym pytaniem, jakie zadawała sobie w pracy „O zagadnieniu wczucie” było:

Co to jest człowiek? Jakie są jego elementy? Tu zaczyna się właściwy dla Edith Stein temat do rozwiązania: jaka jest budowa człowieka, do którego mam uzyskać dostęp między innymi w „Einfűhlung”?

Zarówno psycholog, jak i pedagog, w swej pracy odwołują się do „anatomii” człowieka. Sama E. Stein widziała w antropologii podstawę dla pedagogiki. W swoim wykładzie: „Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej” (Munster 1932/1933) omawia te obrazy człowieka, które miały wpływ na pedagogikę początku XX wieku. Są to niemiecki idealizm, romantyzm, psychologia głębi, filozofia egzystencjalna Heideggera, a także ten obraz, jaki przyniosła metafizyka chrześcijańska.

W czasie naszej konferencji chcemy zreflektować, jakie obrazy (koncepcje) człowieka mają wpływ na psychologię i pedagogikę współczesną, czyli na lata 30-te XXI wieku?

Do dyskusji zapraszamy w równiej mierze filozofów, socjologów i psychologów, jak i teologów oraz katechetów.


Planujemy dzień wykładowy oraz warsztaty.

 1. Tematy wiodące wykładów:
 • Znaczenie filozofii osoby dla psychologii i pedagogiki.
 • Obrazy człowieka we współczesnej psychologii i pedagogice.
 • Aktualność myśli o wychowaniu Edyty Stein.
 • Powołanie życiowe i zawodowe kobiety i mężczyzny.
 • Kształtowanie charakteru jako pomoc w pracy formacyjnej i katechetycznej
 • Filozofia arystotelejska i fenomenologia w twórczości Edyty Stein i Karola Wojtyły.
 1. Warsztaty z charakterologii dla wychowawców, katechetów i formatorów:
 • Charakter a powołanie życiowe i zawodowe w myśli Edyty Stein.
 • Praca nad charakterem w twórczości ks. Janusza Tarnowskiego.
 • Kształtowanie charakteru w okresie szkoły średniej, doświadczenia i metody.
 • Wykorzystanie narzędzia Internetowych do diagnozy charakteru w pracy formacyjnej.

Konferencja odbędzie się 25–26 (piątek, sobota) listopada 2022 roku w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktem wystąpienia liczącym do 300 słów prosimy nadsyłać na adres e.stein.konferencja@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2022. Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu wystąpień do 13 listopada 2022.

Formularz zgłoszeniowy możecie pobrać tutaj.

Opłata konferencyjna w wysokości 50 PLN przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych. Sposób wpłaty zostanie podany później.

Konferencja jest organizowana przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


Komitet naukowy:

dr hab. Kazimiera Jaworska, Katedra Historii Wychowania, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu — przewodnicząca,

 1. prof. Jarosław Jagiełło, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

dr hab. Andrzej Ładyżyński, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,

dr Henryk Jarosiewicz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Komitet organizacyjny konferencji:

dr Henryk Jarosiewicz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego — przewodniczący,

dr Jagoda Stompór-Świderska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy