Galeria Cytatów

Roman Ingarden: Warunkiem owocnej dyskusji jest wewnętrzna swoboda

Cytat_Ingarden_2
[…] jeżeli dyskusja ma być istotnie owocna, to jej swoboda nie może być tylko czysto formalna […]. Musi przede wszystkim wypływać z rzetelnej wewnętrznej  p o t r z e b y  wszystkich biorących w niej udział i być prowadzona przy zachowaniu  w e w n ę t r z n e j  ich swobody. Ta wewnętrzna swoboda rodzi się z absolutnej rzetelności myślenia, ze szczerości wobec samego siebie i z nieustraszonego żadnymi okolicznościami dążenia do uzyskania wyjaśnienia spraw niewyjaśnionych, a nieraz dogmatycznie na wiarę czy w oparciu o autorytet przyjmowanych.
[Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 173] 

Przygotowujemy dodatek specjalny do numeru 3/2020 magazynu „Filozofuj!” poświęcony filozofii Romana Ingardena. Chcemy w ten sposób zarówno uczcić obchody Roku Romana Ingardena (ustanowiony przez Sejm RP z okazji 50. rocznicy śmierci najwybitniejszego polskiego filozofa XX wieku), jak i zaprezentować w sposób przystępny Jego dorobek filozoficzny oraz przybliżyć Czytelnikom Jego postać.

Pomóż nam wydać dodatek specjalny – przyłącz się do zrzutki.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RI… Fenomenologia… Fenomeny… Rzeczy same w sobie…
    Ps. Prawdziwe studiowanie rozpoczyna się dopiero wraz z pracą indywidualną, samodzielnie, naukowo…

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy