Tag - George Berkeley

George Berkeley
Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #162

12 mar­ca 1685 r. – urodz­ił się George Berke­ley, filo­zof i biskup Koś­cioła anglikańskiego. W myślach filo­zoficznych prze­ci­w­staw­iał się ateiz­mowi, scep­ty­cyz­mowi oraz racjon­al­isty­czne­mu deiz­mowi. Jego poglądy moż­na określić jako empiryzm...

Czytaj więcej

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy