Dowcip filozoficzny

Ultimatum

W lat­ach siedemdziesią­tych XIX wieku Karol Marks otrzy­mał od wydawnict­wa Brochaus list następu­jącej treś­ci:

– Szanowny Panie! Przekroczył Pan już o pół­to­ra roku ter­min nadesła­nia drugiego tomu pra­cy pt. Kap­i­tał, który zobow­iązał się Pan napisać dla naszego wydawnict­wa. Jeżeli wymieniony rękopis nie wpłynie do nas w ciągu następ­nych sześ­ciu miesię­cy, będziemy zmuszeni zamówić tę pracę u innego auto­ra.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2015, nr 6: Bóg i religia


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy