Dowcip filozoficzny

Ultimatum

Zapisz się do naszego newslettera

W lat­ach siedemdziesią­tych XIX wieku Karol Marks otrzy­mał od wydawnict­wa Brochaus list następu­jącej treś­ci:

– Szanowny Panie! Przekroczył Pan już o pół­to­ra roku ter­min nadesła­nia drugiego tomu pra­cy pt. Kap­i­tał, który zobow­iązał się Pan napisać dla naszego wydawnict­wa. Jeżeli wymieniony rękopis nie wpłynie do nas w ciągu następ­nych sześ­ciu miesię­cy, będziemy zmuszeni zamówić tę pracę u innego auto­ra.


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2015, nr 6: Bóg i religia


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy