Dowcip filozoficzny

Próba argumentacji

Pewien zaprzy­jaź­nio­ny kano­nik prze­ko­ny­wał kie­dyś  Moj­że­sza Mendelsona:

– Wy, Żydzi, od nie­pa­mięt­nych cza­sów wie­rzy­cie w Boga Ojca. Uwierz­cie więc w jego Syna. Nie zwy­kli­ście prze­cież odma­wiać kre­dy­tu dzie­ciom bogaczy.

– Jak­że może­my udzie­lić mu kre­dy­tu – odpo­wie­dział filo­zof – sko­ro ojciec żyć będzie wiecznie?


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2016, nr 4: Filozofia w dobie nauki


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy