Filozofia w szkole Ogłoszenia

Z okazji Dnia Nauczyciela mamy dla Was prezent

Drodzy Nauczyciele i Nauczycielki, składamy Wam serdeczne życzenia z okazji Waszego święta. Mamy dla Was prezent – wyślemy Wam dwa numery archiwalne magazynu „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

W dowód uzna­nia dla Waszej pra­cy oraz jako zachętę do pogłębia­nia filo­zoficznej reflek­sji wraz z ucz­ni­a­mi, wysyłamy bezpłat­nie 2 numery „Filo­zo­fuj!” z 2017 roku do wskazanych przez Was placówek eduka­cyjnych. Wystar­czy wysłać do nas adres szkoły, a my wyśle­my cza­sopis­ma w prezen­cie.*

Przy­pom­i­namy, że docieka­nia filo­zoficzne moż­na prowadz­ić nie tylko na lekc­jach filo­zofii i ety­ki. Język pol­s­ki, his­to­ria, wiedza o społeczeńst­wie, ale również przed­mio­ty ścisłe, dają przestrzeń do poszuki­wa­nia głęb­szych sen­sów i znaczeń wraz z ucz­ni­a­mi. Gorą­co Was do tego zachę­camy.

Jak otrzymać dwa bezpłatne numery „Filozofuj!”?

Wyślij na skrzynkę redakcja@filozofuj.eu nazwę i adres szkoły, którą chcesz obdarować.

Opcjon­al­nie wskaż nazwisko nauczy­ciela, który mógł­by być zain­tere­sowany filo­zoficzną inspiracją.

Na wskazany adres wyśle­my bezpłat­nie dwa numery „Filo­zo­fuj!” z 2017 roku: Zagad­ka tożsamoś­ci oraz Meandry per­cepcji.

ilus­trac­ja: darkmoon1968

*Akc­ja trwa do wycz­er­pa­nia asorty­men­tu

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy