Audycja Radio

Zapowiedź audycji w Polskim Radiu Czwórka o sensie filozofowania

23 sierpnia – czyli już dziś – o godz. 20.05 w Polskim Radiu Czwórka odbędzie się audycja z udziałem redakcji „Filozofuj!”, której tematem przewodnim będzie pytanie: po co nam filozofia?

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

W audy­cji „Stre­fa pry­wat­na”, któ­rą popro­wa­dzi redak­tor Jakub Jam­ro­zek, gość­mi będą redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta oraz stu­dent kogni­ty­wi­sty­ki UW, Kamil Radziszewski.

Wspól­nie ze słu­cha­cza­mi i redak­to­rem będą oni pró­bo­wa­li odpo­wie­dzieć na pyta­nie – po co filozofować?


Audy­cji moż­na wysłu­chać jako > podcast


Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy