Aktualności Wydarzenia

Cykl seminariów naukowych „Świadectwa wojny” (Testimonies from the War)

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na seminarium z cyklu „Świadectwa wojny” 14 września o 18:00.

Kiedy jest właściwy moment na ujawnienie danych dotyczących toczącego się konfliktu wojennego? Kto powinien decydować, czy, kiedy i jak – sami badacze, organy etyczne kontrolujące ich działalność, agencje finansujące, które żądają wymiernych rezultatów, respondenci czy szerzej pojęte społeczeństwo? Każda z tych stron może mieć odmienne, często sprzeczne oczekiwania.

W ramach seminarium pt. „Whether, when, and how: disclosing (sensitive) data in emergency research and documentation projects” (Kiedy, gdzie i jak: ujawnianie (wrażliwych) danych w projektach badawczych i dokumentacyjnych), organizowanego w ramach projektu „Testimonies from the War” (Świadectwa wojny), poruszone zostaną m.in. kwestie bezpieczeństwa danych zebranych podczas wywiadów nagranych w Polsce i na Ukrainie.

Spotkanie (w jęz. angielskim) odbędzie się 14 września 2023, o 18.00 (czas środkowoeuropejski) na Zoom (aby otrzymać link, należy pisać na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl).


Ostatni numer „Filozofuj!” w 2023 roku jest w zagrożeniu. Wspomożesz jego wydanie? Szczegóły > tutaj.


Informacje o prelegentach:

  • Dr Iryna Kashtalian: jest historykiem z Białorusi. W 2001 roku ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku. W 2011 roku wraz z kolegami założyła Białoruskie Archiwum Historii Mówionej. Od grudnia 2021 roku stypendystka na Uniwersytecie w Bremie. Główne zainteresowania badawcze: II wojna światowa i Holokaust na terenie okupowanego Związku Radzieckiego, powojenna historia ZSRR, represje sowieckie, historia życia codziennego, badania historii mówionej. Jest autorką monografii: „The Repressive Factors of USSR’s internal policy and everyday life of Belarusian society” (Czynniki represyjne polityki wewnętrznej ZSRR i życia codziennego społeczeństwa białoruskiego); autorka materiałów dydaktycznych na temat getta w Mińsku, różnych grup ofiar wojennych. Aktualny projekt badawczy: Emigracja polityczna z Białorusi od 1996 roku.
  • Dr Natalia Otrischenko: jest pracownikiem naukowym w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, doktor socjologii ze specjalizacją „metodologia i metody badań socjologicznych” w Instytucie Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (2015). Od marca 2022 roku kieruje zespołem ukraińskim w ramach międzynarodowej inicjatywy dokumentacyjnej „24.02.22, 5 rano”. W latach 2022–23 była stypendystką Fulbrighta na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Columbia; w marcu 2023 przebywa w ZZF (Poczdam) w charakterze stypendystki.
  • Anna Wylegała: jest socjologiem i adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorką dwóch monografii: „Displaced Memories: Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine” (2019) oraz „Displaced Memories: Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine” (2019) oraz „Displaced Memories: Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine” (2019) oraz „ Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce” (2021) oraz współredaktor książek „The Burden of the Past: History and Identity in Contemporary Ukraine” (2020) oraz „No Neighbours’ Lands in Postwar Europe: Vanishing Others”. Koordynator projektu „Świadectwa wojny” w Polsce.

Seminarium przewodniczy Małgorzata Łukianow, socjolog i adiunkt w Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami na styku socjologii kultury, studiów nad pamięcią i socjologii wiedzy. Badaczka w projekcie „24.02.22, 5 rano. Świadectwa wojny” w Polsce.

Organizatorzy: IFIS PAN, Centrum Mieroszewskiego, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

Więcej informacji: ifispan.pl

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy