Aktualności Aktualności akademickie Ogłoszenia

Czytanie Ingardena – pierwsze spotkanie już w poniedziałek

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 17.00 na platformie Zoom (szczegóły we wpisie).

Podczas pierwszego spotkania (27.02.2023) będą omawiane teksty:

  1. Niesamodzielność i zależność. Roman Ingarden, Spór o istnienie świata, wydanie III zmienione, przygotowała i partie tekstu z języka niemieckiego przetłumaczyła Danuta Gierulanka, PWN, Warszawa 1987 (dalej: Spór), t. 1, s. 116–123 (§§14–15);
  2. Materia i forma. Spór, t. 2, cz. 1, s. 31–41 (§35),
  3. Zdarzenia, procesy, przedmioty trwające w czasie. Spór, t. 2, cz. 1, s. 404–414 (§61);
  4. Sposób istnienia indywiduum żywego. Spór, t. 1, s. 221–232 (fragment §30, od słów „Jak się wydaje, indywidua żywe…”).

Odbywający się od ponad pięciu lat cykl seminaryjny pt. Czytanie organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Autorami tekstów, które omawiane były podczas spotkań, są klasycy historii filozofii nowożytnej i współczesnej: Kartezjusz, Kant, Husserl, Heidegger, Patočka, Arendt, Gadamer, Henry, Marion i Ricoeur. W semestrze letnim 2023 proponujemy lekturę tekstów Romana Ingardena. Uczestnicy spotkań, które prowadzone są przez wybitnych polskich specjalistów w danej tematyce, dokonują próby analizy i interpretacji wybranych tekstów fenomenologicznych lub jakoś związanych z fenomenologią (np. jako inspiracja) w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy dotyczącej podstawowych tematów filozofii. Często tekst jest tylko pretekstem, aby w nawiązaniu do problematyki czytanego dzieła przedstawić własny punkt widzenia i zainaugurować prawdziwy spór filozoficzny. Z dala od szkolnej atmosfery i troski o „poprawne odczytanie” seminarium jest czasem prawdziwie odświętnym, podczas którego uczestnicy stawiają siebie samych w najbardziej fundamentalne pytania filozoficzne. Bez zbędnych zabezpieczeń – a zatem zgodnie z maksymą Arendt: Denken ohne Geländer – pozwalają oddać się żywiołowi filozoficznego myślenia i spotkania. Dzięki temu osoby pochodzące z różnych środowisk akademickich, o różnym stopniu filozoficznego zaawansowania, doświadczenia i wiedzy, a także różnej wrażliwości, mogą poczuć ducha filozoficznej wspólnoty, która – mamy nadzieję – odsyła do najlepszej tradycji ruchu fenomenologicznego. Z tego powodu seminarium jest otwarte na wszystkie zainteresowane osoby: zarówno na amatorów myślenia filozoficznego, studentów filozofii, doktorantów, jak i na bardziej doświadczonych badaczy.


Gospodarzem spotkań jest dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN.

Spotkania odbywają się drogą online przez platformę ZOOM.


Udział w webinarze będzie możliwy dzięki wcześniejszej rejestracji. W tym celu należy wysłać najpóźniej do dnia 24 lutego maila z prośbą o wzięcie udziału w spotkaniu na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl.

W odpowiedzi uczestnik otrzyma link do rejestracji na platformie Zoom.


Kontakt do organizatora (w innych sprawach niż rejestracja):

Daniel R. Sobota

e‑mail: dsobota@ifispan.edu.pl

tel. 502618470

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy