Newsy Przegląd prasy

Dźwięk ciszy

Trzech badaczy z John Hopkins University podjęło próbę odpowiedzi na pytanie, czy ludzki system percepcyjny traktuje ciszę jak rodzaj dźwięku, czy raczej jak jego brak.

Ludzkie doświadczanie ciszy ‒ także szerzej, braku bodźców określonego rodzaju ‒ fascynowało filozofów od wieków. Dla Epikura brak bolesnego bodźca był rodzajem przyjemności. Pascal pisał o tym, jak przerażała go „wiekuista cisza […] nieskończonych przestrzeni”. 

Jednym z problemów, które można sformułować w odniesieniu do ciszy, jest to, na ile brak doznań można ostatecznie uznać za doznanie na poziomie percepcyjnym. Na pomoc filozofom przyszli psychologowie: artykuł opublikowany w Proceedings of the National Academy of Sciences przez zespół złożony z psychologa Chaza Firestone, filozofa Iana Phillipsa i doktoranta Rui Zhe Goh z John Hopkins University przedstawia dane, które wydają się wspierać tezę, że na poziomie zmysłowym ciszę słyszymy podobnie jak dźwięk ‒ w kategoriach „pozytywnych”. 

Badanie opisane w artykule polegało na poddaniu badanych następującym iluzjom słuchowym:

  • W pierwszej części eksperymentu odwrócono iluzję długość-ciągłość. Polega ona na przedstawianiu najpierw ciągłego tonu, a potem tego samego tonu podzielonego na równe części przedzielone krótką pauzą. Łączny czas dwóch połówek dźwięku wydaje się krótszy od pierwszego, ciągłego dźwięku. W badaniu przedstawiano odwróconą wersję: ciągłą pauzę przedzielającą dźwięk, po czym przedzielono ją w połowie dodatkowym dźwiękiem. Łączny czas krótkich pauz również wydawał się badanym krótszy od pauzy ciągłej, tak samo, jak w przypadku dźwięku.
  • W kolejnej części wykorzystano iluzję opierającą się na postrzeganiu rzadziej występującego bodźca jako dłużej eksponowanego. Ta część badania polegała na równoczesnym odtworzeniu dwóch różnych dźwięków (organów i silnika), z których jeden zatrzymywał się stały odcinek czasu wcześniej ‒ w czterech pierwszych próbach pierwszy, a w piątej drugi. Badani oceniali brak jednego z dźwięków na dłuższy w próbie piątej, „odstającej” od tego, co słyszeli wcześniej.

Badacze zademonstrowali w ten sposób, że iluzje słuchowe mają analogiczne skutki wykorzystane zarówno do dźwięków, jak i do ciszy. Według autorów eksperymentu przemawia to za tezą, że ciszę traktujemy w kategoriach dźwięku.


Źródło: oryginalny artykuł w PNAS, opracowanie w Science

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy