Aktualności Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME już po raz VI w Lublinie

W dniach 9–10 grudnia w Lublinie odbędzie się już VI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, na którą zgłaszać można się jeszcze tylko do 24 listopada. Magazyn „Filozofuj!” objął to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME to cykliczne wydarzenie organizowane  przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Uczestnicy konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego, a także publikacji rozdziału w specjalnie przygotowywanej monografii pokonferencyjnej.

EPISTEME  to jednak przede wszystkim szansa na uczestnictwo w ciekawym spotkaniu poświęconym refleksji filozoficznej, na które zjeżdżają się pasjonaci filozofii z całego kraju oraz zaproszeni goście. Podczas szóstej edycji konferencji gościem honorowym będzie dr hab. Zbigniew Wróblewski, profesor KUL, który wygłosi referat pt.: Umysły proste. Dyskusja nad zdolnościami metakognitywnymi zwierząt.

Na konferencję zaproszeni są zarówno studenci, doktoranci i pracownicy naukowi jak i wszyscy pasjonaci filozofii, którzy będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami i poglądami na związane z filozofią zagadnienia. Jak piszą organizatorzy: „Obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej nas rzeczywistości, rozwój takich idei jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk. […]Konferencja EPISTEME to wyjątkowe wydarzenie, którego głównym celem jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki”.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie organizatora i przesłanie go do 24 listopada 2017.

Gorąco zachęcamy!

 

Program konferencji
Wydarzenie na facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy