Aktualności Audycje Filozofia dla dzieci

Filozofowanie z dziećmi na antenie Radia Zachód

Filozofowanie z dziećmi na antenie radiowej. W Radio Zachód dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzinie i dr Paweł Walczak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego zastanawiają się czy lepiej być czy mieć, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy…

Zapisz się do naszego newslettera

Kim jest filo­zof?” – padło pytanie na początku audy­cji. Oto jed­na z odpowiedzi:

Filo­zof to nie myśli o jedze­niu, tylko myśli o pra­cy. Ma jedne buty i jeden far­tuch

– zdefin­iowała zawód filo­zo­fa mło­da uczest­nicz­ka pro­gra­mu.

Pod­czas audy­cji padło wiele pięknych i strawnych dla dzieci metafor objaś­ni­a­ją­cych, czym zaj­mu­je się filo­zof. Dużej urody jest następu­ją­ca metafo­ra:

– Baw­iłyś­cie się kiedyś w chowanego?

– zapy­tał gość spec­jal­ny pro­gra­mu, dr Paweł Wal­czak.

– Tak! Tak!

– odpowiedzi­ały chórem dzieci.

– Filo­zof to jest ten, kto szu­ka w tej zabaw­ie.

Zachę­camy do wysłucha­nia całej audy­cji. Grat­u­lu­je­my Radiu Zachód świet­nego pro­gra­mu!


Audycji można wysłuchać > tutaj.


W tym roku ukazała się książka Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą autorstwa Łukasza Krzywonia > tutaj można zamówić książkę, tutaj więcej informacji o książce.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy